Tipos de terminal de termina dentro do Windows Terminal.

Tipos de terminal de termina dentro do Windows Terminal.